Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г.
Сигнатура 654-02-91
Дата на постъпване 13/12/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/12/2016
Обнародван в ДВ брой 100/2016 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г.