Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за приемственост между 43-то и 44-то Народно събрание на Република България относно подготовката и провеждането на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г.
Сигнатура 754-03-2
Дата на постъпване 18/01/2017
Сесия Седма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология