Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за Декларация относно осъждане на геноцида на арменския народ през 1915 - 1922 г.
Сигнатура 754-02-2
Дата на постъпване 26/01/2017
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология