Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
Сигнатура 739-02-3
Дата на постъпване 05/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/06/2017
Обнародван в ДВ брой 47/2017 г.
Финален текст на решението Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.