Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
Сигнатура 754-02-50
Дата на постъпване 13/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/06/2017
Обнародван в ДВ брой 51/2017 г.
Финален текст на решението Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.