Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-21/05.06.2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов относно Бяла книга на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер-председател на Европейската комисия
Сигнатура 754-02-64
Дата на постъпване 13/07/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/07/2017
Обнародван в ДВ брой 59/2017 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия