Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Сигнатура 754-02-68
Дата на постъпване 26/07/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/09/2017
Обнародван в ДВ брой 74/2017 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм