Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.
Сигнатура 702-00-34
Дата на постъпване 29/08/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 05/10/2017
Обнародван в ДВ брой 81/2017 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.