Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Сигнатура 754-02-104
Дата на постъпване 22/11/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/11/2017
Обнародван в ДВ брой 94/2017 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание