Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 754-05-55/22.11.2017 г от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг
Сигнатура 754-00-134
Дата на постъпване 08/12/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология