Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-57, внесено от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев на 23.11.2017 г. до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници
Сигнатура 854-02-8
Дата на постъпване 25/01/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/02/2018
Обнародван в ДВ брой 13/2018 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници