Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2017 г.
Сигнатура 820-00-2
Дата на постъпване 29/01/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/04/2018
Обнародван в ДВ брой 35/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г.