Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-57, внесено от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев на 23 ноември 2017 г. към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници
Сигнатура 854-02-10
Дата на постъпване 01/02/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология