Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 854-05-4/31.01.2018 г. внесено от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов относно политика в областта на ядрената енергетика
Сигнатура 854-02-15
Дата на постъпване 02/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/03/2018
Обнародван в ДВ брой 21/2018 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика