Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Народното събрание на Република България относно недопустимо публично поведение на народен представител
Сигнатура 854-03-1
Дата на постъпване 09/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология