Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 година
Сигнатура 820-00-10
Дата на постъпване 28/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/06/2018
Обнародван в ДВ брой 55/2018 г.
Финален текст на решението Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г.