Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г.
Сигнатура 839-02-5
Дата на постъпване 30/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/06/2018
Обнародван в ДВ брой 51/2018 г.
Финален текст на решението Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г.