Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари - 31 декември 2017 година
Сигнатура 830-00-2
Дата на постъпване 30/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/05/2018
Обнародван в ДВ брой 40/2018 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари - 31 декември 2017 година