Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за одобрение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана
Сигнатура 839-02-6
Дата на постъпване 05/04/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/06/2018
Обнародван в ДВ брой 53/2018 г.
Финален текст на решението Решение за одобрение на допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана