Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г.
Сигнатура 805-00-1
Дата на постъпване 24/04/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/09/2018
Обнародван в ДВ брой 74/2018 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г.