Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2017 г. (секретно) и проект за решение
Сигнатура 802-00-20
Дата на постъпване 20/04/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/10/2018
Обнародван в ДВ брой 88/2018 г.
Финален текст на решението Решение по Доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" през 2017 г.