Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разискванията по питане, № 854-05-33, внесено от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков на 09.05.2018 г. до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република България
Сигнатура 854-02-31
Дата на постъпване 13/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/06/2018
Обнародван в ДВ брой 56/2018 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република България