Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС"
Сигнатура 802-03-9
Дата на постъпване 02/07/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/07/2018
Обнародван в ДВ брой 62/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС"