Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 - БЕХ Газ
Сигнатура 854-02-41
Дата на постъпване 16/07/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/07/2018
Обнародван в ДВ брой 63/2018 г.
Финален текст на решението Решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 - БЕХ Газ