Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Сигнатура 853-02-30
Дата на постъпване 17/07/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/07/2018
Обнародван в ДВ брой 61/2018 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори