Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2018 г.)
Сигнатура 853-10-23
Дата на постъпване 18/07/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/07/2018
Обнародван в ДВ брой 61/2018 г.
Финален текст на решението Решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса