Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.)
Сигнатура 853-18-25
Дата на постъпване 10/10/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/10/2018
Обнародван в ДВ брой 90/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.)