Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването
Сигнатура 854-02-55
Дата на постъпване 15/10/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/10/2018
Обнародван в ДВ брой 89/2018 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България