Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преобразуване на Историко-юридическия факултет в структурата на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в Юридически факултет и Исторически факултет
Сигнатура 902-03-7
Дата на постъпване 22/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология