Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията по жалбите и петициите на гражданите (2005 г. - 2009 г.)
Сигнатура 953-17-6
Дата на постъпване 05/06/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология