Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно налагане на мораториум върху разпоредителните сделки на Министерския съвет и съответните министерства за срок от шест месеца
Сигнатура 954-02-64
Дата на постъпване 21/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология