Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за обръщение
Име на обръщението Проект за обръщение на 40-то Народно събрание към българския народ по повод 130-та годишнина от Учредителното Народно събрание и приемането на Търновската конституция
Сигнатура 954-03-8
Дата на постъпване 15/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на обръщението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология