Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с увеличаване състава на комисията
Сигнатура 954-02-76
Дата на постъпване 19/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология