Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за определяне на статута на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България
Сигнатура 954-02-67
Дата на постъпване 14/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология