Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация относно 60-ата годишнина от създаването на Съвета на Европа
Сигнатура 954-03-9
Дата на постъпване 11/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология