Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно въвеждане на мораториум върху разплащанията със средства от републиканския бюджет на Република България на обекти, включени в оперативните програми и фондове, финансирани от източници на Европейския съюз
Сигнатура 954-02-11
Дата на постъпване 05/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология