Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питане към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки засягащи трудовия пазар
Сигнатура 954-02-50
Дата на постъпване 19/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология