Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начина на ползване на имоти в Студентския град в гр.София
Сигнатура 954-02-30
Дата на постъпване 12/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология