Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно допълнение на чл. 8(1) на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - създаване на нова т. 16 и допълнение на чл. 71(1) от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 954-02-7
Дата на постъпване 23/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология