Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на чл. 25, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Народното събрание
Сигнатура 954-02-6
Дата на постъпване 23/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология