Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Четиридесетото Народно събрание във връзка с шестдесетата годишнина от основаването на Организацията на Северноатлантическия договор и петата годишнина от присъединяването на Република България към НАТО
Сигнатура 954-03-4
Дата на постъпване 02/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология