Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 01.07.2009 г. до 30.09.2013 г.
Сигнатура 354-02-136
Дата на постъпване 17/10/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология