Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. и Отчет за изпълнението на бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2012 г.
Сигнатура 310-00-6
Дата на постъпване 03/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология