Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 302-03-4
Дата на постъпване 25/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология