Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отмяна на декларация на Народното събрание от 12.01.2012 г. осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани - т.нар. "възродителен процес"
Сигнатура 254-02-70
Дата на постъпване 24/04/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология