Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за директива на Съвета относно отпадането на данъчните преференции за дизела и определянето на акциза върху горивата по два компонента - според енергийното съдържание на продукта и според изхвърляните при използването му въглеродни емисии
Сигнатура 254-02-72
Дата на постъпване 24/04/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология