Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и предложението за промяна на Директива 2003/96/ЕС за облагане на енергийни продукти
Сигнатура 254-02-71
Дата на постъпване 24/04/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология