Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Сигнатура 102-03-22
Дата на постъпване 26/08/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология