Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов, Янаки Стоилов и Нигяр Джафер към зам. министър-председателя и министър на финансите относно прехвърлени 1.4 млрд. лв. от НЗОК към фискалния резерв
Сигнатура 154-02-83
Дата на постъпване 29/07/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология