Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за промяна в ръководствата и съставите на постоянните комисии на 41-то Народното събрание
Сигнатура 154-02-97
Дата на постъпване 08/11/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология